Ayon sa batas ng supply ang presyo at quantity supplied ay may di tuwirang relasyon

Ayon sa batas ng supply ang presyo at quantity supplied ay may di tuwirang relasyon

Answer:di sang ayon

Explanation:

Isinasaad ng batas ng supply na mayroong direktang relasyon o ugnayan ang presyo sa quantity supplied.kapag tumataas ang presyo,tumataas din ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili.kapag bumababa ang presyo,bumababa rin ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili(ceteris paribus)